Firma

Firma BELD s.r.o. vznikla v roce 1997.

Firma se zabývá vývojem,výrobou a prodejem dílů na jízdní kola. V roce 2003 zakoupila výrobní prostory na Uničovské ulici v Šumperku. Nákupem dvou vstřikovacích lisů v roce 2005 začala s vlastní výrobou vstřikovaných plastových výrobků.
V následujících letech proběhl další nákup nových technologií pro vstřikování. Firma vyrábí díly na jízdní kola a technické výlisky pro více jak 50 odběratelů.
Firma sídlí ve vlastních výrobních prostorech na Uničovské ulici v Šumperku.

Fotogalerie

Dotace

OP PIK Úspory energie V. Výzva
Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0020423
Realizace úsporného technologického opatření ve společnosti BELD, s.r.o.
Hlavním cílem předkládaného projektu je snížení energetické náročnosti výrobního procesu BELD, s.r.o., a to díky realizaci energetických opatření týkajících se snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, kdy dojde k náhradě energeticky náročné technologie vstřikování plastů v rámci výroby plastových výrobků a dílů.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

OP PIK Úspory energie VI. Výzva
Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0023978
Realizace dalšího úsporného technologického opatření ve společnosti BELD, s.r.o.
Hlavním cílem předkládaného projektu je snížení energetické náročnosti výrobního procesu BELD, s.r.o., a to díky realizaci energetických opatření týkajících se snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, kdy dojde k náhradě energeticky náročné technologie vstřikování plastů v rámci výroby plastových výrobků a dílů.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Mapa

BELD, s.r.o.
Uničovská 3014/50A
787 01 Šumperk

+420 583 216 153